ΑΓΚΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

  • Τηλέφωνο: 2323025005 
  • Διεύθυνση: ΧΑΡΩΠΟ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Χαροπό, Μακεδονία Θράκη