ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Δ.

  • Τηλέφωνο: 2325024401 
  • Διεύθυνση: ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σέρρες