ΓΑΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  • Τηλέφωνο: 2323031538 
  • Διεύθυνση: ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Νέο Πετρίτσι