ΔΟΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  • Τηλέφωνο: 2322022988 
  • Διεύθυνση: ΝΙΓΡΙΤΑ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Νιγρίτα, Μακεδονία Θράκη