ΕΛ-ΧΑΤΙΜΙ ΣΑΡΑ

  • Τηλέφωνο: 2324051217 
  • Διεύθυνση: ΔΡΑΒΗΣΚΟΣ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Δραβήσκος, Μακεδονία Θράκη