ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  • Τηλέφωνο: 2321031434 
  • Διεύθυνση: ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Νέος Σκοπός, Μακεδονία Θράκη