ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • Τηλέφωνο: 2324020845 
  • Διεύθυνση: ΠΡΩΤΗ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Πρώτη, Μακεδονία Θράκη