ΤΡΑΚΑΛΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  • Τηλέφωνο: 232522740 
  • Διεύθυνση: ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σέρρες