ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

  • Τηλέφωνο: 2327051596 
  • Διεύθυνση: ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΑ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Άνω Πορόια, Μακεδονία Θράκη