ΚΟΡΔΑ ΒΑΙΑ

  • Τηλέφωνο: 2321022345 
  • Διεύθυνση: ΝΙΚ.ΦΩΚΑ 1 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σέρρες