ΛΙΟΥΦΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • Τηλέφωνο: 2322031488 
  • Διεύθυνση: ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Μαυροθάλασσα, Μακεδονία Θράκη