ΜΠΑΣΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  • Τηλέφωνο: 2324023325 
  • Διεύθυνση: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Νέα Ζίχνη, Μακεδονία Θράκη