ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  • Τηλέφωνο: 2323052100 
  • Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Γεφυρούδι, Μακεδονία Θράκη