ΝΤΙΚΜΠΑΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • Τηλέφωνο: 2323071400 
  • Διεύθυνση: ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Ακριτοχώρι, Μακεδονία Θράκη