ΝΤΙΚΜΠΑΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

  • Τηλέφωνο: 2032331493 
  • Διεύθυνση: ΒΥΡΩΝΙΑ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Βυρώνεια, Μακεδονία Θράκη