ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΘΩΜΑΗ – ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  • Τηλέφωνο: 2321027227 
  • Διεύθυνση: ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ 2 ΣΕΡΡΕΣ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σέρρες