ΠΛΙΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  • Τηλέφωνο: 2323023103 
  • Διεύθυνση: ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σιδηρόκαστρο, Πελοπόννησος Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο