ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • Τηλέφωνο: 2323024386 
  • Διεύθυνση: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 18 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σιδηρόκαστρο