ΠΡΟΣΝΙΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  • Τηλέφωνο: 2325022686 
  • Διεύθυνση: ΒΑΛΤΕΡΟ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Βαλτερό, Μακεδονία Θράκη