ΤΣΙΡΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  • Τηλέφωνο: 2322063390 
  • Διεύθυνση: ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Λιβαδοχώρι, Μακεδονία Θράκη