ΜΑΚΡΗ ΕΥΑ

ΜΑΚΡΗ ΕΥΑ
  • Τηλέφωνο: 2324081707 
  • Διεύθυνση: ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Νέα Μπάφρα, Μακεδονία Θράκη