Η νέα ηλεκτρονική διεύθυνση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών είναι     fsserron@gmail.com

ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ