Σύμφωνα με τον Ν.4512/18 αρ. 257 ο οποίος τροποποιήθηκε με το  Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/01.8.2018) τα φαρμακεία της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που εντάσσονται στο διευρυμένο ωράριο για το δίμηνο Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2018 είναι:

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019