Σύμφωνα με τον Ν.4512/18 αρ. 257 ο οποίος τροποποιήθηκε με το  Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/01.8.2018) τα φαρμακεία της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που εντάσσονται στο διευρυμένο ωράριο για το δίμηνο Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2018 είναι:


 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018 ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018