Όσοι φαρμακοποιοί επιθυμούν οι εργαζόμενοι τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να συμπληρώσουν τα παρακάτω έντυπα 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι εργαζόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν το παρακάτω έντυπο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΛΑΕΚ1-25 ΕΤΟΥΣ 2016)