Στους παρακάτω σύνδεσμους θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομικού προσώπου του Δήμου, του τμήματος Δημόσιας Υγείας έτους 2016.
    Καταληκτική ημερομηνία προσφοράς είναι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016