ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 :

“ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ”
Μεταβιβάζεται άδεια φαρμακείου , για τον δ. θεσσαλονίκης με δυνατότητα μεταφοράς και σε όμορους δήμους, κατόπιν συστέγασης-αποσυστέγασης.
Διευκρινίζεται ότι μεταβιβάζεται μόνον η άδεια
Πληροφορίες:6937120864  “