ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019:

Ζητείται πτυχιούχος φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως υπεύθυνος σε φαρμακείο (Ν. Σερρών) που βρίσκεται σε διαδικασία συστέγασης - αποσυστέγασης για το χρονικό διάστημα που θα κρατήσει η διαδικασία. Αμοιβή συζητήσιμη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944446285. Ώρες επικοινωνίας 14:30 - 16:30 και 20:00 - 22:00.