1 ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020: πτυχιούχος φαρμακοποιός με άδεια άσκησης επαγγέλματος και ενός έτους προϋπηρεσία αναζητά εργασία πλήρους απασχόλησης.επικοινωνία 6997974059