22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020: Βοηθός φαρμακείου, γυναίκα, 28 ετών, με 6 χρόνια προϋπηρεσία, κάτοχος πιστοποίησης και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, με ενεργή κάρτα ανεργίας . Αναζητώ πρωινή εργασία στο νομό Σερρών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6980242954