28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020: Ζητείται υπεύθυνος φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.Παρέχετε στέγαση και αυτοκίνητο
τηλ 6982233911