27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020: Διατίθεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού για κάθε νόμιμη χρήση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6944230426