18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021:Η εταιρεία G. T. Pharmacy ζητεί Φαρμακοποιό για πλήρη απασχόληση στην περιοχή Λάρνακας.
Απαραίτητα προσόντα:
-Πτυχίο Φαρμακευτικής
-Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία
-Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής
-Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
-Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
-Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
Επιπρόσθετα προσόντα:
-Γνώσεις ομοιοπαθητικής φαρμακοποιίας
-Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση
-Γνώση παραφαρμάκων – δερμοκαλλυντικών προϊόντων
Καθήκοντα:
-Υπεύθυνος/η φαρμακείου
-Εξυπηρέτηση πελατών με το σύστημα του ΓΕΣΥ

Επικοινωνία-Αποστολή βιογραφικού στο g.t.pharmacia@gmail.com