22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021:Ζητείται φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για θέση υπευθύνου φαρμακείου(για συγκεκριμενο χρονικό διάστημα).Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.6937179508.