3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021: Διατίθεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού για κάθε νόμιμη χρήση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6944230426