12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021:Ζητείται φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για θέση υπευθύνου φαρμακείου(για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα). Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.6937179508.