19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021: Ζητείται πτυχιούχος φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για εργασία στην Κύπρο. Πολύ ψηλές απολαβές με εξασφάλιση δωρεάν διαμονής. Email: antrigeorgioudiko@gmail.com Τηλέφωνο επικ. 00357 99034212