13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021:Πτυχιούχος Φαρμακευτικής ΑΠΘ και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ αναζητώ εργασία σε φαρμακείο. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, καλή γνώση Γερμανικών και Η/Υ. Τηλ. επικοινωνίας: 6983273844 Email: efi.mitaki@gmail.com