10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021:Ζητείται φαρμακείο η άδεια φαρμακείου για συστέγαση αποσυστέγαση στο νομό Σερρών. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978400924