28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022:Ζητείται άδεια φαρμακείου. Ζητείται άμεσα φαρμακείο για συνεργασία , συστέγαση /αποσυστέγαση , στην πόλη των Σερρών Τηλ. 6989943133 email ste.kiriakou@gmail.com