15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022: Ζητείται βοηθός φαρμακείου για εργασία σε φαρμακείο κοντά στην πόλη των Σερρών.Προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης θα συνυπολογιστούν θετικά. Πληροφορίες 6936507496