22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022: “Ζητείται Φαρμακοποιός για συστέγαση και αποσυστέγαση στην πόλη της Δράμας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με προσωπικό μήνυμα στο michopoulospolychronis@gmail.com, και στα τηλ.2521036612, 69783051536!”