15 ΜΑΙΟΥ 2023: Ζητείται φαρμακοποιός για συστέγαση – αποσυστέγαση  λόγω συνταξιοδότησης σε επαρχία των Σερρων μεταξύ  Νομού Δράμας και Σερρών.6979155275.