15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023: Αδειούχος Φαρμακοποιός με τριετή προϋπηρεσία στην Αττική και Σαντορίνη αναζητώ άμεσα πλήρη απασχόληση σε φαρμακοβιομηχανία, ιδιωτικό φαρμακείο, είτε σε εργαστήριο χημείας/παρασκευής παραφαρμάκων και καλλυντικών.Στο τομέα της παραγωγής διατίθεμαι ευνοϊκά για εθελοντική ημιαπασχόληση.   Τηλ επικοινωνίας: 6980008084