11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 :Είμαι Τεχνικός φαρμάκων Καλλυντικών και παρεμφερή προϊόντων με πιστοποίηση (Δημόσιο ΙΕΚ) και ψάχνω φαρμακείο για πρακτική άσκηση στην Σέρρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6908315050 και στο e-mail mersina.anagnostou@gmail.com