Την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022, αργά το απόγευμα, θα κατατεθούν στους ατομικούς και διανεμητικούς λογαριασμούς εξοφλήσεις ΕΟΠΥΥ μηνός Ιουνίου για περιπτώσεις φαρμακείων με διαφορές αιτούμενου ποσού μέχρι 1000ευρώ, φαρμακείων με προβλήματα άντλησης ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων, φαρμακείων με εκχωρήσεις και παρακρατήσεις που ολοκληρώθηκε η διαδικασία από τις ΠΕΔΙ. Παραμένουν σε εκκρεμότητα φαρμακεία με διαφορές ποσού άνω των 1000 ευρώ όπως και φαρμακεία με προβληματικά, ελλιπή τιμολόγια.

3η ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 95% ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ