ΘΩΜΑ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗ ( ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)