ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ενημερώνουμε ότι οι αρχαιρεσίες  θα διεξαχθούν από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 19:00 μ.μ..

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3601/28 και του άρθρου 1 παρ. 4 και 5 του Ν. 328/1976 η συμμετοχή σας στις αρχαιρεσίες είναι υποχρεωτική.

Τα ψηφοδέλτια είναι σφραγισμένα με την σφραγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και οι φάκελοι είναι σφραγισμένοι με τη σφραγίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών .

Σας παρακαλούμε να μην εισέρχεστε στο χώρο μαζικά, να κρατάτε αποστάσεις ασφαλείας για αποφυγή μετάδοσης του ιού Covid -19 και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη κατά τη ψηφοφορία.

Επίσης για να ψηφίσετε πρέπει να έχετε απαραίτητα μαζί την αστυνομική ταυτότητα σας ή το διαβατήριο σας ή το δίπλωμα οδήγησης ή κάποιο άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Η διάταξη του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 περί ταυτοπροσωπίας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης δε δύναται να τύχει εφαρμογής.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2022