Δημοσίευση και αναζήτηση αγγελιών
Κάθε αγγελία δημοσιεύεται μετά από έγκριση του διαχειριστή της ιστοσελίδας του Συλλόγου. Παρακαλούμε να περιορίζεστε σε μία αγγελία το μήνα για το ίδιο θέμα.

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021:Ζητείται φαρμακοποιός για εργασία σε φαρμακείο. Δεν είναι απαραίτητη η εμπειρία.Παρέχονται υψηλές απολαβές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Η θέση εργασίας βρίσκεται στην Ορεστιάδα.Στοιχεία επικοινωνίας: farmakopoios@outlook.com και 6982233911.

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021:Ζητείται φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για θέση υπευθύνου φαρμακείου(για συγκεκριμενο χρονικό διάστημα).Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.6937179508.