ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡ.ΜΕΤΑΒΙΒ.ΑΡΜΟΔΙΟΤ. ΣΤΗ Δ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ νέο