Μετάθεση ημερομηνίας ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών για τα φαρμακεία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ημερομηνία ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων που αρχικά είχε ορισθεί για τα φαρμακεία μας ,από τις 30.1.2023 , μετατίθεται για τις 13.2.2023. Σύμφωνα με την τροποποίηση της Δ3(α)72397/16-12-2022 απόφασης το Δελτίο ισχύει:…