ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ REBATE KAI ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/2006

Στο παρακάτω υπερσύνδεσμο θα βρειτε πληροφορίες για τα πιστωτικα τιμολόγια. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ REBATE KAΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 34592006

ΕΟΠΥΥ DATA CENTER – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΟΠΥΥ

  Για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 ημέρα Παρασκευή έως και 15-12-2019 ημέρα Κυριακή, δεν θα λειτουργούν ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ. Στις 16-12-2019 ημέρα Δευτέρα όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ, θα επαναλειτουργούν πλήρως και αδιαλείπτως ΕΟΠΥΥ DATA CENTER-1 EΠΕΙΓΟΥΣΑ…