ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Ενημέρωση σχετικά με την διάθεση των ΦΥΚ από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΦΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Β ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (2)